ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร